Referat fra den 9. maj 2023 Kasserernetværket På mødet for Kasserernetværket den 9. maj 2023 blev flere vigtige emner diskuteret. Derudover blev der truffet bes

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 

Referat fra den 9. maj 2023 Kasserernetværket

På mødet for Kasserernetværket den 9. maj 2023 blev flere vigtige emner diskuteret. Derudover blev der truffet beslutninger om fremtidige tiltag.

På mødet deltog Morten Nielsen fra Partikontoret, Morten er Teamleder for økonomiafdelingen og kan i tilfælde af spørgsmål kontaktes på: morten.nielsen@ft.dk

Næstformand for Socialdemokratiet Region Hovedstaden Jan Ankler kan kontaktes på ja@socregh.dk

 

Følgende punkter blev drøftet, og det blev besluttet at tage dem op på kommende netværksmøder:

  • Information om nye regler inden for økonomi og GDPR:

Det blev aftalt, at der skal være fokus på at holde medlemmerne opdateret om nye regler og retningslinjer inden for økonomi og GDPR. Det er vigtigt, at kassererne er velinformerede og kan handle i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  • Partikontorets hjælp til at forbedre S-Aktiv, så kassererne bedre kan få overblik over medlemskontingenterne:

Deltagerne udtrykte behovet for støtte fra partikontoret til at forbedre brugen af S-Aktiv, som er et system til håndtering af medlemskontingenter. Det blev drøftet, hvordan systemet kan optimeres, så kassererne bedre kan administrere og holde styr på kontingentbetalingen.

  • Etablering af et fælles regnskabssystem:

Der var enighed om at undersøge muligheden for at implementere et fælles regnskabssystem for alle partiets kredse og foreninger. Et sådant system vil gøre det lettere at dele viden og erfaringer samt sikre en mere effektiv regnskabsføring på tværs af foreningerne. Flere medlemmer meldte sig frivilligt til at deltage som eksperter i udvælgelsen af et regnskabsprogram.

  • Udfærdigelse af en startpakke til nye kasserere:

Der blev besluttet at udarbejde en startpakke, vejledninger og skabeloner til nye kasserere. Dette vil hjælpe dem med at komme godt i gang og give dem den nødvendige støtte i deres rolle.

  • Udarbejdelse af en mentorordning:

Der blev diskuteret muligheden for at etablere en mentorordning, hvor erfarne kasserere kan tilbyde deres støtte og rådgivning til nye kasserere. Dette vil fremme vidensdeling og skabe et stærkere netværk blandt medlemmerne.

  • Gennemgang af årshjulet:

Der blev foretaget en gennemgang af årshjulet for at identificere vigtige begivenheder

  • Kontakt til Arbejdernes landsbank:

Det vil være interessant, at netværket kontakter Arbejdernes Landsbank for at se om det vil deltage på et Netværkesmøde i fremtiden.

 

Næste møde i Kasserernetværket vil blive afholdt tirsdag den 29. august fra kl. 17:00 til 20:00.

Mødet holdes hos HK Hovedstaden, Svend Aukens Pl. 11, 2300 København,

Der vil blive være smørrebrød og vand til arrangementet.

Dagsorden tilgår inden mødet, men jeg har aftalt med Morten Nielsen, at han deltager på mødet i august.

 

Det er vigtigt at tilmelde sig mødet i forvejen for at sikre tilstrækkelig forplejning.

Det sker gennem følgende link senest den 20. august:

https://s-hovedstaden.nemtilmeld.dk/104/

 

Venlig hilsen

Susanne Holtenbang

Mobil 21757667

sh@socregh.dk